Servicii oferite

DICU Instal SRL este certificat ISCIR pentru verificarile tehnice periodice obligatorii pentru centralele termice. Operaţiunile de verificare tehnica se fac la interval de maximum 2 ani, în perioada dintre verificari, utilizatorul fiind obligat sa respecte instrucţiunile de utilizare ale centralei termice, pentru siguranţa acestuia.

Servicii asigurate prin reviziile periodice atestate ISCIR:

  • verificarea etanşeitaţii circuitelor de combustibil gazos şi apa;
  • verificarea funcţionarii sistemelor de reglare şi de protecţie;
  • reglarea parametrilor de intrare în aparat;
  • reglarea funcţiilor de reglare şi protecţie la cald;
  • verificarea la cald a gazelor de ardere;
  • intocmirea de fişe de masuratori şi înregistrarea tuturor parametrilor în buletine specifice;
  • contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.