Servicii oferite

Autorizatii si verificari tehnice periodice

DICU Instal SRL, vine in intampinarea dumneavoastra cu privire la responsabiliatatea efectuării serviciilor de verificare tehnică periodică a aparatelor consumatoare de gaz, respectiv a centralei termice I.S.C.I.R. PT A1 2010

Această responsabilitate rezidă din „Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, a aparatelor consumatoare de combustibil”.

Centrala termicã nu este doar un sistem complex care asigurã confortul dumneavoastrã. Ea este un echipament ce are nevoie de atenţie şi grijã periodicã.Potrivit actului normativ amintit,  efectuarea verificării tehnice periodice de către PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE I.S.C.I.R. este obligatore, la un interval de maxim 2 ani, conform prevederilor prescriptiei tehnice în vigoare :  PT A1 :2002/PT A1 2010si NTPEE-2008.

În cazul nerealizării acesteia, vă asumați responsabilitatea de a nu respecta legislația în vigoare publicata in Monitorul OFICIAL- 255 bis/ 2009 la sistarea alimentarii cu gaz si vă asumați riscul în fața organelor de control competente .